Telefon: 37 02 14 99

Aktiv helse i Fokus

Fysioterapi og kiropraktikk

Les mer …Kontakt

De senere år har en ny forståelse av helse vokst fram som noe mer og kvalitativt forskjellig fra fravær av sykdom. Målsettingen er ikke lenger bare å bekjempe sykeligheten i befolkningen, men å fremme helse og at livet i sin helhet skal være så bra som mulig for så mange som mulig.

Helse kan vi se på som evne til å mestre hverdagens krav. Det innebærer bl.a. å gi befolkningen kompetanse til å leve med og mestre kronisk sykdom og funksjonssvikt.

Vi kan dele inn våre arbeidsområder i:

  • Helsefremmende og forebyggende arbeid: HMS, aktivitet, trening, veiledning
  • Vurdering og behandling: Ultralydundersøkelse, treningsterapi, benkbehandling med forskjellige fysioterapi-teknikker, radialtrykkbølgebehandling, MEDI-Tape

Vårt arbeid er særlig knyttet til menneskets bevegelse; bevegelse som grunnlag for sosialt liv og livsutfoldelse i hjem, skole, arbeid og fritid. Våre tiltak er rettet mot kroppen og mot miljøet som mennesket skal bevege seg i. Dette er et arbeid som omfatter undersøkelse, analyse og vurdering av menneskets mulighet til bevegelse og registrering av faktorer som hemmer bevegelsen. Dernest er det nødvendig å se disse faktorene i sammenheng med miljømessige forhold som har betydning for bevegelse og livsutfoldelse.

Telefon

37 04 38 54

E-post

post@activemed.no

Åpningstider

Mandag 08.30 – 15.30
Tirsdag 08.00 – 15.00
Onsdag 08.00 – 15.00
Torsdag 08.30 – 15.30
Fredag 08.00 – 15.00

Butikker i senteret

trykk for å se ditt apotek
deliciosa matvogn grimstad